آیت الله اراکی در همایش «سالگرد مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحقق حوزه انقلابی»وظیفه مسئولین و بدنه حوزه را تعیین و تبیین شاخص‌های ریاست جمهوری دانست و گفت: فضلای انقلابی باید تلاش کنند تا نامزدی که بیشترین و بالاترین شاخص‌های انقلابی‌گری، تدیّن، تعهد و پیروی از مقام معظم رهبری را داراست، معرفی نمایند و در این راستا تلاش کنند.عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه واژه و وصف «انقلابی»، ذات حوزه است، افزود: وصف «انقلابی» وصف ذاتی حوزه است و اگر حوزه انقلابی نباشد، حوزه نیست؛ کتاب و سنت و تجربه از جمله دلایل ما برای انقلابی بودنِ ذات حوزه است.